Sven-Erik Lindström
Leg. kiropraktor
018 - 55 14 00
0705 - 69 26 07

Kiropraktor Uppsala vårdavtal

KIROPRAKTORKLINIKEN
  Sturegatan 1, 753 14 Uppsala

Marielle Wickström

Leg. kiropraktor
018 - 55 14 02
0707 - 55 20 33
Vi har vårdavtal med Region Uppsala

 

 

Följ oss på

 

Avgifter

 

Alla behandlingar betalas kontant eller med Visa/Mastercard. Vi tar inte emot betalning med andra kort. Faktura tillämpas ej.
 

Ordinarie taxa

600 kr / behandling
Landstingssubventionerad behandling
Gäller personer folkbokförda i Uppsala län med akuta eller kroniska besvär från rörelseapparaten, framför allt rygg, nacke och axlar/skuldror. Tre behandlingar kan subventioneras per 12-månaders period, förutsatt att de av region Uppsala anslagna medlen för året inte tagit slut.
 
Första besöket - ingår ej i högkostnadsskyddet, frikort gäller ej: 600 kr.
 

Återbesök - frikort gäller:

170 kr / behandling (vuxna)

0 kr / behandling (barn och ungdom under 20 år)

Observera dock att de av Region Uppsala anslagna medlen kan ta slut under året och då gäller inte frikort eller den subventionerade avgiften 170 kr. Ordinarie taxa 600 kr tillämpas då även vid återbesök, och beloppet ingår inte i högkostnadsskyddet.
 
Om man är sjukskriven p.g.a. akuta eller kroniska besvär från rörelseapparaten och har ett sjukintyg som intygar sjukskrivningsorsaken så kan man få ytterligare tre subventionerade behandlingar under samma 12-månaders period, därefter gäller ordinarie taxa. En förutsättning för subventionerade behandlingar är dock alltid att inte de av Region Uppsala anslagna medlen tagit slut.

 

 
 
Betalning kan ske med Visa och Mastercard
 
 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-03-04